Prána vašja jóga (v angličtině: prana vashya yoga) je systém jógy vyvinutý Vinayem Kumarem z města Mysuru (tj. oficiální název, česky čteme „Majsúr“; ale nejčastěji se i v Indii setkáme s anglickým označením „Mysore“ – čteme „Majsór“) v jižní Indii. Je to soubor ásan (jógových pozic) propojených vinjásami (anglicky „vinyasa“, tj. kontrolované pohyby v rytmu našeho dechu) praktikovaných v určitých sekvencích s hlavním důrazem na kontrolu dechu. Existuje první série a mnohem pokročilejší druhá série. V současné době Vinay dokončuje třetí sérii. První série sice není jednoduchá, ale je vhodná pro praktikanty všech úrovní pokročilosti, protože každou ásanu lze různě modifikovat a počet vinjás může být hodně redukován, aby si na to člověk nejdříve zvykl. Začátečníci se tedy nemají čeho bát : – ) Vhodně jim to uzpůsobíme. Každý kdo se chce, se to může naučit (klidně s modifikacemi) a já budu mít radost se s vámi do toho společně pustit : – ) Ani pokročilí praktikanti se nebudou nudit, protože celá série, je-li praktikována v plném rozsahu, je náročná jak fyzicky, tak psychicky.

Prána vašja jóga byla vyvinuta slavným jógovým šampionem Vinayem Kumarem z města Mysore. Jógu začal cvičit, když mu bylo 7 let, učit začal ve 13 letech a od té doby učí dodnes. Na místní univerzitě vystudoval magisterský program psychologie s cílem přinést nový přístup ve svém učení, aby ho mohl lépe přizpůsobit individuálnímu psychologickému profilu každého praktikanta, což by mohlo pomoci přinést pozitivní změnu v životním stylu jeho studentů. Je velmi dobře známý pro svůj unikátní styl výuky, kdy přistupuje ke každému studentovi individuálně v závislosti na studentových schopnostech a možnostech.

Prána vašja znamená kontrola („vašja“) životní energie („prána“). Záměrem je přinést kapku pránájámy (tj. kontrola prány prostřednictvím praxe dechových cvičení) do ásanové praxe. V prána vašje pomalé kontrolované dýchání udává rytmus pohybům, jenž následují dech. Rytmus dechu je udržován v průběhu celé praxe. Prostřednictvím kontroly dechu prána vašja udržuje pozornost na ásanách, aniž by dovolila mysli se někde toulat. Využití zádrží dechu („kumbhaka“) v určitých pohybech při provádění ásan a vinjás má velmi silný a dynamický efekt, který rozvíjí intenzivní vytrvalost fyzicky, fyziologicky a psychologicky. Jakmile tuto schopnost rozvineme, můžeme ji přenést z jógové podložky do života. Hlavním přínosem je klid a stabilita mysli, což ovlivňuje způsob, jakým se člověk vyrovnává se životními situacemi a jak na ně reaguje.

Když se člověk není schopný vypořádat s náročnými životnými situacemi, dost možná se bude muset vyrovnat s emočními stavy, které ovlivní jeho mysl i tělo; v důsledku čehož bude trpět a ztratí vnitřní klid a rovnováhu. Proto hlavní myšlenkou je přinést člověku více sebedůvěry spolu s uvědoměním si, že „pokud dokážete kontrolovat svůj dech na jógové podložce, pak dokážete kontrolovat svůj život“. To je to, co myslíme prána vašjou. „Kontrolujte vaše emoční reakce na náročné životní situace.“ Pak se váš pohled na život nebude zmítat mezi střídavými stavy rozrušení anebo deprese. Budete tak mít stabilitu a schopnost myslet jasně a vidět svět v jeho pravé podstatě.

První série prána vašja jógy – celá sekvence vedena a odcvičena Vinayem Kumarem v jeho jógové škole v Mysoru v Indii

Účinky prána vašja jógy 

Základní podmínkou pro pochopení sebe („Já“) je zdravé tělo a mysl. Proto je cílem uvědomit si jejich schopnosti a díky tomu lépe rozvíjet jejich kontrolu. Cílem prána vašja jógy je směřovat toto uvědomění k práně nebo k sobě („Já“), prostřednictvím ásan k tělu a pomocí pránájámy k mysli.  

Psychologické účinky

Základním účelem prána vašji je posílit nervový systém pomocí síly dechu, který pomáhá praktikantovi zůstat klidný v jakékoli stresující životní situaci. Proto vytváříme stres na podložce, abychom se naučili zvládat stres v našem životě : – )

Fyzické účinky

Prána vašja poskytuje rovnováhu jak pro dolní, tak horní části těla. Je tu dobře vyvážený poměr mezi předklony a záklony, rotacemi a balančními pozicemi; tělo se trénuje rovnoměrně v síle, rovnováze, flexibilitě a vytrvalosti, zatímco se zklidňuje mysl a nervový systém. Prána vašja se vyznačuje svým unikátním přístupem k plynulému rytmu („flow“) a rovnováze. Rytmus je pomalý, kontrolovaný a hluboký; tělo je procvičeno jak po předních, tak i zadních a bočních liniích.

Prána vašja jóga – první série (pozice na obrázku provádí Vinay Kumar)
Prána vašja jóga – druhá série (pozice na obrázku provádí Vinay Kumar)

Je prána vašja podobná aštánga józe? 

Když vidíte schéma sekvence ásan, může vypadat podobně, ale když ji skutečně začnete praktikovat, pochopíte, proč každá z nich funguje zcela jiným způsobem. V prána vašje se tělo srovná zvenku dovnitř (tj. od končetin rukou a nohou). Zatímco v aštánze je opačná práce – zevnitř ven. Koncept múla bandhy (tj. jeden z energetických zámků) používaný v aštánze se v prána vašje neaplikuje, protože k páteři a pánevnímu dnu se tu přistupuje zvenčí. Také na rozdíl od aštángy, prána vašja využívá zádrží dechu při provádění určitých pohybů. Prána vašja také vyžaduje méně silná zápěstí, ruce a ramena, protože tu nejsou opakované „proskakovací“ vinjásy. Rytmus plynutí (flow) je pomalý s hlubokým dechem a kontrolovanými pohyby. Obě praxe přináší úžasné benefity, ale jejich pojetí přístupu k jógové praxi se liší úhlem pohledu. Jejich hlavní přínosy vidím v daných sekvencích, které jsou zdravé pro mysl a její rozvoj. Učí nás tak nevyhledávat pouze příjemné ásany, ale vytrvat i v náročných časech (tj. v ásanách, které možná nemáme rádi). Tyto sekvence nás nutí překonat svoji pohodlnost, což nás dělá mentálně silnější a stabilnější, bez ohledu na to, co se děje kolem : – )

Jana Mikšíčková, Vinay Kumar
Vinay a já v Mysoru

Zdroje

Tento text kombinuje slova Vinaye Kumara a Jany Mikšíčkové 🙂 Pro více informací o Vinayovi, jeho jógové škole v Mysoru, a rozhovory s ním se podívejte na níže uvedené odkazy. Vinay je skutečně inspirativní učitel a moc milý skromný člověk. Proto pokud budete mít někdy příležitost, vřele doporučuju ho potkat/ praktikovat s ním.

O Vinayovi a jeho jógové škole „Prana Vashya Yoga Shala“

Užitečné podklady

Tady je pár užitečných podkladů, které mohou sloužit jako vhodná pomoc při praxi prána vašja jógy: